cesta k sebepoznání

Milý deníčku aneb cesta k sebepoznání

Všichni se občas nacházíme v bodě, kdy se sami sebe ptáme, zda naše dosavadní rozhodnutí byla správná. Ohlížíme se zpátky a snažíme se nějakým způsobem pochopit a ospravedlnit své chyby. Často také přemýšlíme nad tím, proč se nám v některých oblastech života prostě nedaří, proč zrovna s těmito lidmi nevycházíme,… Pokoušíme se určit své silné a slabé stránky. Naše otázky si nejlépe odpovíme my sami a to skrze sebepoznání. Jak k němu ale dojít?

K analýze našich vnějších fyziologických vlastností nám postačí pár pohledů do zrcadla, k prozkoumání stavby našeho těla a funkčnosti orgánů potřebujeme jen pár vyšetření. Chceme-li ale poznat sebe samé, odhalit své charakterové vlastnosti, emoční stabilitu a zmapovat vlastní nitro, pouhé pohledy a laboratorní vyšetření vám uspokojivý výsledek nepřinesou. Pro sebepoznání je tedy třeba udělat víc. Obrátit se do sebe.

Proč?

Proč bychom to měli dělat? Pokud zjistíme, kým vlastně jsme a co nás charakterizuje, můžeme na sobě snáze začít pracovat. Rozvíjet svůj talent a celkově využít svých silných stránek ve prospěch nás i druhých a zároveň se smířit s našimi slabinami a pokoušet se na nich také trochu zapracovat.

Jak?

Skvělou cestou k sebepoznání je psaní deníku. V deníku totiž můžete kromě aktivit a zážitků všedních i nevšedních dnů popisovat také pocity, které ve vás prožité události vyvolaly. Psané deníku je také skvělým uvolněním a odreagováním se. Můžete se vypsat ze svého vzteku, popsat vypjatou situaci a ještě jednou se k ní vrátit a s psaním ji znovu prožít a zvládnout. Při tomto „návratu“ často získáte jiný pohled na věc.  Mnohdy pochopíte to, co vám dosud unikalo, povšimnete si důležitosti lidí ve vašem okolí a také poznáte způsob, kterým reagujete v určitých situacích. Znovu prožít můžete díky deníku také šťastné okamžiky, které vám při jejich zapsání zůstanou napořád.

Veďte si tedy deník alespoň po dobu dvou týdnu, poté si zápisy v něm přečtěte. Zaměřte se na své chování a pocity. Narazili jste na opakující se chyby? Poznali jste, která činnost vám přinášela radost a co se vám za poslední dobu opravdu dařilo?  Pak gratulujeme, úspěšně poznáváte sami sebe.

You may also like...