Nejčastější poruchy spánku, které často vyděsí. Jaké to jsou?

Nejčastější poruchy spánku, které často vyděsí. Jaké to jsou?

Určitě nemusíme zdůrazňovat to, že spánek je pro člověka velice důležitý. Během spánku nejen, že tělo odpočívá, ale také se jednotlivé orgány regenerují, dokonce nedávno bylo prokázáno, že se při spánku i hubne. Bohužel ne všichni lidé se mohou pyšnit kvalitním, dostatečným spánkem. Někteří lidé se potýkají s nejrůznějšími poruchami spánku, které mohou nejednoho člověka vyděsit. Zmiňme si nejčastější poruchy spánku, které zabraňují tomu, že nespíme tak moc, jako bychom měli.  

Spánková apnoe 

K nejčastějším spánkovým onemocněním, respektive k nejčastějším poruchám spánku patří bezesporu spánková apnoe. Jedná se o poměrně častou poruchu spánku, která vypadá trochu hrozivě, a to především proto, že jedinec při spánku přestává v určitých intervalech dýchat. Při spánkové apnoi jedinci během spánku chrápou, také se prudce nadechují.  

Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo touto poruchou spánku trpí, doporučujeme danému jedinci dodržovat správnou životosprávu. Vyhnout by se daný jedinec měl především kouření, pití, také užívání sedativ.  

Spánková paralýza 

K dalším velice častým onemocněním patří i spánková paralýza, což je onemocnění, které je zároveň jedním z nejšílenějších spánkových poruch vůbec. Během spánkové paralýzy se tělo není schopné pohnout v době, kdy se nacházíme mezi spánkem a bděním. Člověk je sice při vědomí, avšak nemůže hnout ani rukama, ani nohama, dokonce ani chrupem. I díky tomu, že člověk nemůže hýbat s tělem, je spánková paralýza doprovázena neskutečným děsem a také nejrůznějšími halucinacemi.  

Otázkou však je, co v takovém případě pomůže. Podle odborníků mnohým lidem pomůže jen fakt, že si tento stav pojmenují. Pokud člověk bude vědět, že se jedná o spánkovou paralýzu, nebude tak zhrozen a jeho psychika nebude vytvářet nejděsivější obrazy.  

You may also like...