Otřes mozku: jaké jsou jeho příčiny?

Otřes mozku: jaké jsou jeho příčiny? 

Otřes mozku je poranění mozku, které má za následek dočasnou ztrátu normální mozkové funkce. Lékařsky je otřes mozku definován jako klinický syndrom charakterizovaný okamžitou a přechodnou změnou funkce mozku, včetně změny duševního stav nebo úrovně vědomí, která je důsledkem mechanické síly nebo traumatu. Jedná se o jedno z lehčích poranění mozku, ale neměli byste ho podceňovat.  

Charakteristickým rysem otřesu mozku je krátkodobá ztráta vědomí (bezvědomí), krátkodobá ztráta paměti a opakované zvracení, které však není podmínkou.  

Příčiny otřesu mozku 

Otřes mozku může být způsoben přímým poraněním hlavy, například při pádu nebo nehodě. Může se však také objevit jako následek rychlého zrychlení – zpomalení hlavy při poranění krční páteře nebo výbuchu.  

Mnoho lidí předpokládá, že při otřesu mozku člověk vždy upadne do bezvědomí, v mnoha případech to však není pravda a mohou také chybět vnější známky poranění hlavy (krvácení).  

Otřes mozku je rizikový u dětí, které si nedávají tolik pozor a mohou odněkud spadnout, zatímco si hrají.  

Příznaky otřesu mozku 

Jak již bylo zmíněno, otřes mozku může ovlivnit paměť, ale také řeč, rovnováhu a svalovou koordinaci. Lidé s otřesem mozku často uvádějí krátkodobou ztrátu paměti – nemohou si vzpomenout, co se stalo bezprostředně před nebo po úrazu. Pacient může být dezorientovaný, chovat se zmateně a popisovat vidění hvězd. Může také dojít k opakovanému zvracení. 

Mezi běžné příznaky patří:  

 • Zmatení 
 • Bolest hlavy 
 • Poruchy vidění (dvojité nebo rozmazané vidění) 
 • Závratě nebo nerovnováha 
 • Nevolnost nebo zvracení 
 • Ztráta paměti 
 • Zvonění v uších 
 • Potíže se soustředěním 
 • Citlivost na světlo 
 • Ztráta čichu nebo chuti 
 • Potíže s usínáním 

Pokud se některých z příznaků po úrazu projeví, udržujte poraněného při vědomí a zavolejte pomoc. Při čekání na pomoc kontrolujte životní funkce a pokud člověk upadne do bezvědomí, zabezpečte je. Nikdy úraz nepodceňujte, jelikož se může vyskytovat krvácení do mozku nebo zlomenina lebky. 

You may also like...