Tanec jako sport

Tanec jako sport

Tanec je jeden z mála sportů, který má přesah i do společenského života. Jedná se o esteticky příjemný pohyb, který má již dávno své místo mezi seriózně honorovanými sportovními výkony. Pokud chce být někdo dobrým tanečníkem, musí s drilem začít již v útlém dětství. Ale samozřejmě to není podmínkou. Nejednou se stalo, že se profesionálním a velice zkušeným tanečníkem stal i někdo, kdo začal v pubertě nebo po dokončení střední školy. V takovém případě je však cesta za profesionálním tančením daleko trnitější a delší, je proto třeba vytrvat a být obrněn dostatkem trpělivosti. 

Pokud chcete mít ze svého potomka slavného tanečníka, je důležité přihlásit jej do taneční školy, kde se už od mala bude učit základy správného držení těla, jednoduché taneční kroky a techniky. Jestliže jej tanec osloví, může poté přejít na druhý stupeň výuky. 

Disciplíny tance 

Vždy se tančí ve dvou disciplínách, a to ve standardních a latinskoamerických tancích. Každá skupina se skládá z pěti tanců. 

Stardardní tance 

Standardní tance jsou charakterizovány uzavřeným párovým držením. Typické pro ně je také to, že pánové nosí fraky a dámy dlouhé plesové šaty. Vývoj tyto tance zaznamenaly ve 30. letech 20. století, kdy poprvé byly popsány základní postoje a figury. 

Mezi standardní tance patří: 

  • Waltz 
  • Valčík 
  • Tango 
  • Slowfoxtrot 
  • Quickstep 

Tango jako jediné nepochází z Evropy, nýbrž z Argentiny. Waltz má svůj původ v Rakousku. Všechny zbývající tance pocházejí z Anglie. 

Latinskoamerické tance 

Pro tyto tance je charakteristická smyslnost, vášnivost, a také jakési uvolnění v držení i v dress-codu. Tradiční jsou také společenské šaty v pastelových barvách. 

Mezi latinskoamerické tance patří: 

  • Cha-cha 
  • Samba 
  • Rumba 
  • Paso doble 
  • Jive 

Samba je původem z Brazílie, stejně jako rumba a cha-cha. Paso doble má kořeny ve Španělsku. Jive začal svoji cestu v Severní Americe. 

You may also like...