Alternativní léčba

Trendy alternativní léčby: Pomůže biorezonance?

Každý, kdo má vážné zdravotní problémy, s nimiž si třeba klasická medicína příliš neví rady, přemýšlí o tom, kde hledat pomoc. Jednou z možností je alternativní léčba. Například biorezonance. Netradiční způsoby léčby mají své stoupence i odpůrce. Co od nich můžeme čekat?

 Ve Švýcarsku se metody hradí

Zmiňovaná biorezonance rozhodně nepatří mezi žádné šarlatánské čarování. Jde o odborně podloženou a vědecky zdůvodněnou terapeutickou a diagnostickou a léčebnou metodu, kterou popsal a vymyslel Hans Brügermann se svým týmem. Vychází totiž z kvantové fyziky a uplatňuje k pacientům takzvaný celostní přístup. Posuzuje tělo jako celek. Základem je biofyzikální princip. Jednoduše zaznamenává elektromagnetické křivky těla. Dokáže je upravit a poslat zpět. Používá se i v západní Evropě a to více než čtvrt století. Objevuje se už i u nás, jde ovšem o záležitost zhruba posledních 10 let. I když se s ní zabývají vystudovaní lékaři, klasická medicína tuto metodu zatím neuznává a patří proto do sféry alternativních metod. Jinde ve světě se k ní ale staví vstřícněji, například švýcarské pojišťovny tato vyšetření dokonce svým pacientům hradí.

Hledají se příčiny, neléčí jenom následky

Velkou výhodou je snaha najít příčinu onemocnění, nejenom léčit a tišit následky, jak se to často děje u metod západní medicíny. Dá se také použít univerzálně pro různé pacienty, jak děti, tak i dospělé starší i mladší. Nehrozí zde žádné vedlejší účinky z léků, jejich předávkování. Pracuje se totiž s elektromagnetickými frekvenčními vzorky, které se upravené vrací. Přístroj na biorezonanci tak vlastně má upravovat elektromagnetické vlnění těla, které je u nemocných orgánů jiné než u orgánů zdravých. Frekvence se například zesilují nebo invertují. Vlastně se tak podporuje samoléčící schopnost těla. O účinnosti biorezonance se vedou spory. Řada lékařů je k nim dost skeptická. Nelze od ní čekat zázraky, ale rozhodně stojí za vyzkoušení a analýzu výsledků.

You may also like...