Sportovec a zaměstnanec

Dobrý sportovec je zároveň výborný zaměstnanec

Nejčastějšími faktory, podle kterých se vybírají lidé do firmy, jsou jejich schopnosti, zkušenosti a vzdělání. Zaměstnavatel se zkušenostmi ale nepodceňuje i další kolonky. V dotazníku je často dotaz na vztah ke sportu a mělo by se to objevit i ve vašem životopise. Sportovec je výborný člen do týmu. Někdy je jeho přínos mnohem větší než u člověka s více tituly.

Hra, soutěž i prohra

Sportovci umí soutěžit a umí i prohrávat. Soutěživost je dneska v kurzu a nemá ji opravdu každý. Není to špatně, pokud touto vlastností neoplýváte. Můžete to nahradit třeba vytrvalostí a pečlivostí. V některých odvětvích je ale soutěživost přímo nutná. Pokud zaměstnanci dokáží chápat konkurenci jako soupeře, což je se sportem úzce spjato, a budou se jej snažit přehrát za respektování pravidel hry, tedy pracovního kodexu, je to výhra. Sportovec přirozeně chápe to, co jiným složitě vysvětlujete. Je zde, aby vyhrál. Soutěžit je zvyklý odjakživa a konkurenční prostředí vede k jeho stimulaci pro lepší výkony.

Přijmete-li sportovce, dokáže vidět výhody týmové práce hned na počátku. Vstoupí do firmy a má kolem sebe spoluhráče, nikoliv protivníky. Pokud je tento sportovec ještě zvyklý hrát kolektivní hry, je to další bonus. V kolektivu se vždy objeví i dominantní jedinci a může jím být i sportovec. Vždy ale chápe, že finální úspěch vždy vychází se spolupráce s ostatními.

Respekt a dlouhé tratě

Sportovec na pracovišti nikdy nepodceňuje přípravu, plánuje prodeje, firemní strategii a návrhy nových kampaní. Sportovec vnímá přípravu přirozeně jako trénink a dá do ní všechno. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. V přípravě na jakýkoliv pracovní úkol to platí taky.

Takovému zaměstnanci nedělá ani problém respektovat autority. Ví, že vztahy nejsou vždy ideální a že se musí budovat. Se zaměstnanci i zaměstnavatelem, vzájemnou úctou a uznáním. Bere svého nadřízeného jako trenéra, kterého plně respektuje. Umí naslouchat požadavkům a navrhovat alternativy.

Získáním sportovce do firmy přijde i obrovská výdrž a tah na branku. Sportovec bez problému pracuje i nad rámec svých povinností a možností. Ví, že za výsledky je tvrdá práce, která umí nést ovoce. Za nadprůměrnou zátěž ale očekává i adekvátní ohodnocení. Vnímá pracovní vztah jako spolupráci, která musí být výhodná pro obě zúčastněné strany.

You may also like...